• TELEFON: 0311 094 707 WHATSAPP: 0769 925 840
  • LUN - VIN - 9:00 - 15:00

Consultantul potrivit pentru proiecte cu finanțare nerambursabile UE prin PNDR

CENTRU CONSULT

mai jos sunt câteva din caracteristicile principale ale măsurii sM 6.1:

Sprijin Forfetar

Sprijinul financiar se acordă în avans 75% la semnarea contractului, 30 000 euro sau 37 500 euro, după caz. Restul de 25% se acordă la finalizarea proiectului când se solicită tranșa 2.

Tineri fermieri

Se acordă doar tinerilor sub 41 ani care nu au mai avut proiecte cu finanțare PNDR și nu au vechime mai mare de 2 ani pe formă de organizare la APIA. Este posibilă vechimea pe CNP mai mult de doi ani.

Exploatații de peste 12000 SO

Exploatația vegetală sau/și zootehnică trebuie să aibă o mărime însumată de peste 12 000 SO pentru șanse de reușită

Șanse de reușită maxime

Proiectele vegetale cu majoritate legumicultură calculată în SO-uri. Proiecte zootehnice majoritar de creșterea bovinelor calculată în SO-uri. Peste 1,20 Ha teren/ UVM pentru localități cu potențial de creștere scăzut sau mediu.

Comision 5% consultant

Percepem un comision standard de 5% din valoarea proiectului care include serviciile inițiale de configurare a proiectului, conceperea, depunerea și cererea de plată 1.

Calificări agricole

Solicitanții care dețin calificări agricole de nivel I-360 ore sau III-1080 ore au șanse maxime de reușită. Asigurăm calificări pentru cei care nu dețin nici un fel de calificare agricolă formală.

Sprijin pentru Instalarea Tinerilor Fermieri- forfetar 40/50 000 euro

Ce este sub Măsura 6.1

În cadrul acestei sub-măsuri se va sprijini instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole.
Instalarea ca tânăr fermier este un proces care implică realizarea unor etape, așa cum este descris mai jos. Acest proces trebuie să fi început și să fie încă în curs de desfășurare în momentul în care tânărul fermier depune cererea de finanţare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei sub-măsuri.
• Înregistrarea tânărului fermier ca micro-întreprindere/întreprindere mică cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare (între timp, fermierul pregătește planul de afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționarea bunurilor pentru noua întreprindere, etc.); Acest pas trebuie să fie încheiat înaintea depunerii cererii de finanţare pentru această sub-măsură;
• Depunerea formularului de cerere de finanţare împreună cu planul de afaceri (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii cererii de finanţare);
• Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a planului de afaceri.
Sprijinul acordat va contribui la îmbunătăţirea managementului, la creşterea competitivităţii sectorului agricol şi va susţine procesul de modernizare, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă. Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației. Măsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/manageri ai exploatației.
Intervenția prin această sub-măsură va conduce la creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie, care sunt încurajați să promoveze lanțurile scurte de aprovizionare, și, prin urmare, să devină competitivi și să îşi sporească gradul de orientare spre parteneriate. Îmbătrânirea forței de muncă în sector, precum și declinul demografic din zonele rurale arată necesitatea prezenței populaţiei tinere în zonele rurale în contextul îmbunătăţirii performanțelor economice ale exploataţiilor agricole. Prin urmare, este necesar să se stabilească un nivel de sprijin optim pentru a încuraja tinerii să acceseze această sub-măsură, ținând cont și de costurile foarte ridicate pentru crearea unei întreprinderi agricole viabile de minimum 12.000 € SO.
Această sub-măsură vizează încurajarea familiilor tinere din mediul rural de a se stabiliza în mediul rural ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

Condiții de eligibilitate

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;
• Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard);
• Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
• Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
o studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
o cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire
sau
• angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;
• În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP. Nu se supun zonării din anexa aferentă STP culturile în sere şi solarii și pepinierele. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
• Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării;
• În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.
Alte angajamente
• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
• În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).
• Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuţie a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Sprijin forfetar pentru instalarea tinerilor fermieri

Cum se obține un punctaj ridicat la sM 6.1

Preluarea de 3 exploatații

Pentru fiecare exploatație agricolă preluată se acordă 5 puncte, total 15 puncte. Peste 3 exploatații nu se mai acordă punctaj.
Aceste exploatații preluate pot fi și fără efective, fără activitate, nefolosite. Pot fi înființate anul acesta. Dacă cel care cedează( cedentul ) a avut și exploatții vegetale la APIA dar și zootehnice la DSVSA trebuie preluate ambele, atfel veți fi descalificat și nu veți fi finanțat.

Calificare agricolă obligatorie

Calificări de nivelul 1 vă asigură 10 puncte dar cea de Tehnician Agricol 10 puncte fiindcă este echivalentă cu liceul sau postliceală. Asigurăm calificarea pentru clienții noștrii cu termen de cursare redus la jumătate dacă clientul poate dovedii cunoștiințe agricole deja dobândite.

Exploatațiile zootehnice majoritar creșterea bovinelor

În sectorul zootehnic crescătorii de bovine au șanse maxime dacă sunt localizați în localități cu potențial ridicat de creștere. Dacă potențialul este mediu sau scăzut dacă soliciantul deține arendat și declarat la APIA peste 1,20 Ha de teren, indierent de tip.

ce nu îți spun alți consultanți

Câteva întrebări și răspunsuri

Asigurăm condițiile pentru solicitant ca să primească finanțare atât prin îndrumare, concepere cât și prin asistență în implementare

Realizăm proiecte pentru agricultură cu finanțare prin PNDR dar activăm și alte domenii cum ar fi Start-Up Nation.

Pentru proiectele forfetare cum ar fi sM 6.1 sau 6.3 noi asigură contabilitatea deoarece pentru tranșa 2 de plată și încheierea proiectului evidențele contabile trebuie ținute într-un anume fel ca să dureze puțin realizarea dosarului de plată.

FAQs

Întrebări Frecvente

Ce sunt SO-urile ?

SO este prescurtarea de la Standard Output și semnifică o nuitate de evaluare a valorii economice a fermei în funcție de valoarea vânzărilor provenite de la cultura sau animalul respectiv. De exemplu un hectar de grâu are 614 SO, unul de legume în câmp 6196 SO, o vacă de lapte 1200 SO.

Pot face proiect dacă am exploatație la APIA de mai mult de 2 ani ?

Da, se poate face proiect dacă solicitantul are exploatații înregistrate la APIA sau zootehnic la DSVSA de mai mult de 2 ani dacă au fost personale, pe CNP și nu pe forma juridică P.F.A. sau I.I., I.F., S.R.L.

Pot face arendă de teren numai pe un an, e util la proiect ?

Pentru teren arenda trebuie să fie valabilă doar la momentul cererii APIA 2020

Pentru Construcții agricole arenda trebuie să fie valabilă 6 ani.

Am P.F.A. de mai mult de 2 ani dar nu pe agricultură. Pot face proiect ?

Dacă P.F.A.-ul respectiv nu a avut activitate agricolă și nu a fost înregistrat la APIA se radiază și se poate face altul acum. În concluzie DA se pate face proiect pe alt P.F.A. nou.

Pot face proiect dacă am avut M141 ?

Solicitantul nu poate să fi beneficiat anterior de vreo finanțare PNDR, de nici un fel, precum nici soțul sau soția.

De ce trebuie să fac calificare scumpă de tehnician?

Clasamentul proiectelor eligibile se întocmește în funcție de punctajul proiectului. Cursurile de tehnician agricol sunt echivalate cu liceu agricol și beneficiază de 5 puncte suplimentare față de calificare de nivel 1.

De ce afișați finanțare de 40 000 sau 50 000 euro ?

Pentru proiectele cu exploatații între 12 000 SO și 30 000 SO finanțarea este de 40 000 euro iar pentru cele între 30 000 SO și 50 000 euro este de 50  000 euro.

De ce să preiau 3 exploatații ?

Orice punct suplimentar la punctajul proiectului contează iar o diferență de 5 puncte uneori este diferența între finanțat și nefinanțat.

Pentru fiecare exploatație preluată corect se primește 5 puncte !

Pot face proiect cu porci ?

Creșterea  porcinelor nu primește nici un punct față de creșterea Bovinelor care primește 30 de puncte. Nu aveți nici o șansă cu porcine.

se poate prelua o exploatație care a avut M141 întrerupt în anul 3 ?

Sub nici o formă nu trebuie preluat o exploatație care a beneficiat de M141 doar 3 ani și nu are statut de contract reziliat. Nu am întâlnit până acum vreo reziliere ca la carte, deci NU !

Verificați la cel care cedează să nu fi avut M141 !

Trebuie investiți toți banii primiți ?

În principiu nu, dar uneori evaluatorii proiectului AFIR cer să fie justificați în achiziții prima tranșă integral însă noi propunem inițial doar 20 000 euro investiți în utilaje, construcții, animale de rasă !

Nu am nici animale nici teren. Pot face proiect ?

Din păcate trebuie să adunați teren sau animale sau combinate teren+animale de o valoare de minim 12 000 SO ca să puteți depune proiect.

Cu bovine și fără fâneață se poate face proiect ?

Există o listă cu potențialul de creștere a fiecărui animal în România. Unele localități au potențial scăzut și punctajul de proiect scade la acestea cu 20 puncte și nu veți fi selectat. Există însă pobilitatea să arendați teren și să dețineți înregistrat la APIA peste 1,2 Hectare teren pentru fiecare bovină adultă și atunci puteți beneficia de punctaj suplimentar de 25 puncte aferent potențialului de dezvoltare ridicat.

Ce este U.V.M.-ul ?

Este prescurtarea de la Unitate Vită Mare și este în mare echivalentul de greutate și dejecții a unei vacii adulte.

Contactează-ne

Nu ezita să ne scrii
pentru mai multe detalii

Mi-ar plăcea sa discut despre: