Cum se alege locația platformei de gunoi de grajd

Byadmin

Cum se alege locația platformei de gunoi de grajd

Platforme individuale de gestionare a gunoiului de grajd

Obligatorii pentru toți crescătorii de animale

 6.4.1 Alegerea locaţiei (extras din Codul de bune practici)

Locaţia potrivită pentru spaţiile de depozitare trebuie să ia în considerare factori ca accesibilitatea, distanţa faţă de grajduri şi locuinţă, pentru transportul şi gestionarea eficientă şi confortabilă a gunoiului de grajd, resturilor organice şi compostului, cu risc şi neplăceri minime pentru fermier şi vecini.

Spaţiul de depozitare trebuie aşezat pe o suprafaţă orizontală sau uşor înclinată, de preferinţă joasă. Când este situat la baza unei pante, apa scursă de pe urma precipitaţiilor trebuie deviată la distanţă de zona de stocare. Gunoiul de grajd nu trebuie depozitat în calea apei din sanţuri sau burlane.

Spaţiul de depozitare trebuie amenajat la cel puţin 100 m faţă de canale, râuri, iazuri sau alte corpuri de apă, şi la o distanţă de minim 50 m faţă de locuinţe şi de sursele de apă potabilă. În cazul în care nu este posibilă respectarea acestei distanţe, se va amplasa la cel mai depărtat punct în aval de sursa de apă.

Capacitatea bazinului de colectare se stabileşte în funcţie de capacitatea platformei şi de ritmul de evacuare a mustului de gunoi (o dată sau de mai multe ori pe an). În general, se poate aproxima un necesar de 4 – 5 m3 pentru fiecare 100 t gunoi proaspăt.

Pentru a face dovada existenței platformei de gunoi grajd, la a doua tranșa de plată pentru proiectele cu finanțare PNDR, se va prezenta, dacă este cazul, copia Autorizației de construire în baza Legii nr 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Autorizația de construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv care sunt propuse prin Planul de afaceri, cât şi pentru cele existente, asupra cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea lucrărilor, conform Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Se va prezenta de asemenea pentru proiectele cu finanțare PNDR și nota de constatare întocmită cu ocazia controlului de către Garda de Mediu din care să rezulte faptul că platforma este în concordanță cu normele de mediu în vigoare, precum și cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Bazinul de colectare trebuie astfel poziţionat încât, atunci când este plin, partea de sus a lichidului să fie la cel puţin 0,7 – 1 m sub punctul cel mai de jos al platformei. Baza platformei trebuie să aibă o înclinare de cca 2 – 3 % spre una din marginile platformei, unde se amplasează într-o săpătură un bazin de colectare a mustului de gunoi rezultat în timpul fermentării.

Relații și consultanță la telefon: 0769 925 840

About the author

admin administrator

Leave a Reply