Category Archive sprijin minimis

Byadmin

INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE

“PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, SUBMĂSURA 4.1 a, INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE

Prin acest program se finanțează cu procente între 50% şi 90% investiţiile realizate pentru reconversia plantațiilor existente, înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea exploataţiilor POMICOLE (pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni).

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile este stabilită astfel:
– 100.000 – 200.000 euro, pentru proiectele care prevăd doar achiziții simple (fără construcții–montaj);
– 300.000 – 600.000 euro, în cazul investițiilor în activitatea de producție, pentru proiectele care prevăd şi construcții–montaj;
– 450.000 – 900.000 euro, pentru proiectele care prevăd și crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole;

Intensitatea ajutorului financiar este de: 50% şi se poate majora până la maxim 90% pentru fermele având dimensiunea economică de până la 250.000 SO;

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil se va majora cu 20% (dar nu mai mult de 90%) în următoarele cazuri:

(a) Investiţii realizate de tinerii fermieri (până în 41 ani),

(b) Investiții legate de operațiunile de Agromediu și Agricultură ecologică,

(c) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specific; consultati mai jos lista localitatilor

Termenul limită maxim de depunere a proiectelor este 2019 dar depunerea se realizeză continuu conform unui prescoring lunar.

Categorii de investiții eligibile:

(1) investiții în înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje agricole;
(2) investiții în înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor;
(3) înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundară a proiectului;
(4) investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
(5) investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/ sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
(6) înfiinţarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
(7) investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art. 17 alin. (5) al Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013 cu modificările și completările ulterioare, în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării;
(8) investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art. 45 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare;

Byadmin

sM 6.1 Instalare tineri fermieri – 40.000 euro

Fonduri nerambursabile pentru fermieri prin AFIR

 

sM 6.1   Instalare tineri fermieri – 40.000 euro fonduri nerambursabile în două tranșe (30 000 euro la semnarea contractului de finanțare și 10 000 euro după trei ani) pentru exploatațiile de peste 12 000 SO (SO-ul este o unitate de măsură a valorii economice a exploatațiilor vegetale și zootehnice. De exemplu o vacă valorează 1200 SO, un porc la îngrășat 388 SO, un hectar de pășune 295 SO).

Se acordă persoanelor cu vârsta până la 41 ani împliniți fără activitate agricolă anterioară pe PFA) de până la 24 luni la data depunerii cererii de finanțare (septembrie 2018). Obligațiile fermierului sunt:

– studii minime 8 clase și calificare de crescător de animale/cultura plantelor nivel I

– să constituie un PFA și să-l înregistreze cu terenuri la APIA și animale la DSV;

– de a crește numărul de animale (de exemplu cu o vacă) în anul 3;

– de nu scădea suprafața de teren din cererea de finanțare timp de 3 ani decât în situații deosebite;

– de a nu închide PFA-ul și nu a scădea numărul de animale și terenurile sub 12 000 SO între anul 3 și 6

– să construiască o platformă de gunoi de grajd cu autorizație de construcție și autorizație de mediu în termen de 3 ani dacă ferma este de creșterea animalelor și/sau beneficiază de sprijin de agromediu;

– să vândă cu factură produse din fermă de cel puțin 10 000 lei anual timp de 3 ani.

– să achiziționeze cu factură și plata prin bancă bunurile prevăzute prin proiect (de exemplu un tractor de circa 25 000 euro dacă beneficiarul are fânețe în folosință, restul fondurilor nu trebuie justificate)

Byadmin

Dezvoltare mici ferme 15 000 euro

sM 6.3   Dezvoltare ferme mici – 15.000 euro fonduri nerambursabile în două tranșe (11 250 euro la semnarea contractului de finanțare și 3 750 euro după trei ani) pentru exploatațiile de peste    5 500 SO până la 12 000 SO (SO-ul este o unitate de măsură a valorii economice a exploatațiilor vegetale și zootehnice. De exemplu o vacă valorează 1200 SO, un porc la îngrășat 388 SO, un hectar de pășune 295 SO). Finanțarea este forfetară de 100 %.

 

Se acordă fermierilor cu o vechime a exploatației zootehnice (DSVSA) și vegetale (APIA) de cel puțin la 24 luni la data depunerii cererii de finanțare (mai-iulie 2018). Obligațiile fermierului sunt:

-studii minime 8 clase și diploma de inițiere în agromediu/M141

– să constituie un P.F.A. sau Î.F. dacă nu este deja constituit și să-l înregistreze cu terenuri la APIA și animale la DSV;

– de a crește numărul de animale (de exemplu cu o junincă 1-2 ani) în anul 3;

– de nu scădea suprafața de teren din cererea de finanțare timp de 3 ani decât în situații deosebite;

– de a nu închide PFA-ul și nu a scădea numărul de animale și terenurile sub 4 000 SO între anul 3 și 6

– să construiască o platformă de gunoi de grajd cu autorizație de construcție și autorizație de mediu în termen de 3 ani dacă ferma este de creșterea animalelor și/sau beneficiază de sprijin de agromediu;

– să vândă cu factură produse din fermă de cel puțin 4 000 lei anual timp de 3 ani.

– să achiziționeze cu factură și plata prin bancă bunurile prevăzute prin proiect (de exemplu o cositoare de circa 3000 euro dacă beneficiarul are fânețe în folosință, restul fondurilor nu trebuie justificate)

 

Fermierii care au renunțat în anul 3 la M141 nu pot beneficia de fonduri noi

 

Aceste fonduri pot fi accesate și în orașe. Contactați consultanții noștri la sediul din Alba-Iulia sau Cîmpeni

Cele 100 proiecte depuse în 2017 ne recomandă