Monthly Archive March 2018

Byadmin

Dezvoltare mici ferme 15 000 euro

sM 6.3   Dezvoltare ferme mici – 15.000 euro fonduri nerambursabile în două tranșe (11 250 euro la semnarea contractului de finanțare și 3 750 euro după trei ani) pentru exploatațiile de peste    5 500 SO până la 12 000 SO (SO-ul este o unitate de măsură a valorii economice a exploatațiilor vegetale și zootehnice. De exemplu o vacă valorează 1200 SO, un porc la îngrășat 388 SO, un hectar de pășune 295 SO). Finanțarea este forfetară de 100 %.

 

Se acordă fermierilor cu o vechime a exploatației zootehnice (DSVSA) și vegetale (APIA) de cel puțin la 24 luni la data depunerii cererii de finanțare (mai-iulie 2018). Obligațiile fermierului sunt:

-studii minime 8 clase și diploma de inițiere în agromediu/M141

– să constituie un P.F.A. sau Î.F. dacă nu este deja constituit și să-l înregistreze cu terenuri la APIA și animale la DSV;

– de a crește numărul de animale (de exemplu cu o junincă 1-2 ani) în anul 3;

– de nu scădea suprafața de teren din cererea de finanțare timp de 3 ani decât în situații deosebite;

– de a nu închide PFA-ul și nu a scădea numărul de animale și terenurile sub 4 000 SO între anul 3 și 6

– să construiască o platformă de gunoi de grajd cu autorizație de construcție și autorizație de mediu în termen de 3 ani dacă ferma este de creșterea animalelor și/sau beneficiază de sprijin de agromediu;

– să vândă cu factură produse din fermă de cel puțin 4 000 lei anual timp de 3 ani.

– să achiziționeze cu factură și plata prin bancă bunurile prevăzute prin proiect (de exemplu o cositoare de circa 3000 euro dacă beneficiarul are fânețe în folosință, restul fondurilor nu trebuie justificate)

 

Fermierii care au renunțat în anul 3 la M141 nu pot beneficia de fonduri noi

 

Aceste fonduri pot fi accesate și în orașe. Contactați consultanții noștri la sediul din Alba-Iulia sau Cîmpeni

Cele 100 proiecte depuse în 2017 ne recomandă

Byadmin

Cum se alege locația platformei de gunoi de grajd

Platforme individuale de gestionare a gunoiului de grajd

Obligatorii pentru toți crescătorii de animale

 6.4.1 Alegerea locaţiei (extras din Codul de bune practici)

Locaţia potrivită pentru spaţiile de depozitare trebuie să ia în considerare factori ca accesibilitatea, distanţa faţă de grajduri şi locuinţă, pentru transportul şi gestionarea eficientă şi confortabilă a gunoiului de grajd, resturilor organice şi compostului, cu risc şi neplăceri minime pentru fermier şi vecini.

Spaţiul de depozitare trebuie aşezat pe o suprafaţă orizontală sau uşor înclinată, de preferinţă joasă. Când este situat la baza unei pante, apa scursă de pe urma precipitaţiilor trebuie deviată la distanţă de zona de stocare. Gunoiul de grajd nu trebuie depozitat în calea apei din sanţuri sau burlane.

Spaţiul de depozitare trebuie amenajat la cel puţin 100 m faţă de canale, râuri, iazuri sau alte corpuri de apă, şi la o distanţă de minim 50 m faţă de locuinţe şi de sursele de apă potabilă. În cazul în care nu este posibilă respectarea acestei distanţe, se va amplasa la cel mai depărtat punct în aval de sursa de apă.

Capacitatea bazinului de colectare se stabileşte în funcţie de capacitatea platformei şi de ritmul de evacuare a mustului de gunoi (o dată sau de mai multe ori pe an). În general, se poate aproxima un necesar de 4 – 5 m3 pentru fiecare 100 t gunoi proaspăt.

Pentru a face dovada existenței platformei de gunoi grajd, la a doua tranșa de plată pentru proiectele cu finanțare PNDR, se va prezenta, dacă este cazul, copia Autorizației de construire în baza Legii nr 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Autorizația de construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv care sunt propuse prin Planul de afaceri, cât şi pentru cele existente, asupra cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea lucrărilor, conform Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Se va prezenta de asemenea pentru proiectele cu finanțare PNDR și nota de constatare întocmită cu ocazia controlului de către Garda de Mediu din care să rezulte faptul că platforma este în concordanță cu normele de mediu în vigoare, precum și cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Bazinul de colectare trebuie astfel poziţionat încât, atunci când este plin, partea de sus a lichidului să fie la cel puţin 0,7 – 1 m sub punctul cel mai de jos al platformei. Baza platformei trebuie să aibă o înclinare de cca 2 – 3 % spre una din marginile platformei, unde se amplasează într-o săpătură un bazin de colectare a mustului de gunoi rezultat în timpul fermentării.

Relații și consultanță la telefon: 0769 925 840

Byadmin

Instalarea tinerilor fermieri sM6.1

sM 6.1   Instalare tineri fermieri -40.000 euro fonduri nerambursabile în două tranșe (30 000 euro la semnarea contractului de finanțare și 10 000 euro după trei ani) pentru exploatațiile de peste 12 000 SO (SO-ul este o unitate de măsură a valorii economice a exploatațiilor vegetale și zootehnice. De exemplu o vacă valorează 1200 SO, un porc la îngrășat 388 SO, un hectar de pășune 295 SO).

Se acordă persoanelor cu vârsta până la 41 ani împliniți fără activitate agricolă anterioară pe PFA sau cu o vechime a exploatației zootehnice (DSVSA) și vegetale (APIA) de până la 24 luni la data depunerii cererii de finanțare (mai-iulie 2018). Obligațiile fermierului sunt:

-studii minime 8 clase;

– să constituie un PFA și să-l înregistreze cu terenuri la APIA și animale la DSV;

– de a crește numărul de animale (de exemplu cu o vacă) în anul 3;

– de nu scădea suprafața de teren din cererea de finanțare timp de 3 ani decât în situații deosebite;

– de a nu închide PFA-ul și nu a scădea numărul de animale și terenurile sub 12 000 SO între anul 3 și 6

– să construiască o platformă de gunoi de grajd cu autorizație de construcție și autorizație de mediu în termen de 3 ani dacă ferma este de creșterea animalelor și/sau beneficiază de sprijin de agromediu;

– să vândă cu factură produse din fermă de cel puțin 10 000 lei anual timp de 3 ani.

– să achiziționeze cu factură și plata prin bancă bunurile prevăzute prin proiect (de exemplu un tractor de circa 25 000 euro dacă beneficiarul are fânețe în folosință, restul fondurilor nu trebuie justificate)

Byadmin

DE 8 MARTIE A DOUA LIVRARE DE PURCEI DIN PROGRAMUL PURCEI GRATIS! Agroinfo

PURCEI GRATIS DIN RASELE BAZNA ȘI MANGALIȚA! După deschiderea Programului purcei gratis, pe 6 martie 2018, în județul Sibiu, eveniment la care a asistat ministrul agriculturii, Petre Daea, miercuri, de 8 martie, va fi a doua livrare de purcei în județul Hunedoara, anunță un comunicat MADR transmis pentru AGROINFO.

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița, realizată în prezența ministrului Petre Daea care s-a aflat în comuna Roșia, satul Nou, în județul Sibiu, în data de 6 martie 2018, s-a efectuat către un crescător de porci din satul Bradu. Purcelușii din rasele amintite au fost transportați de către procesatorul înscris în Program, demarând astfel programul guvernamental.

Programul de sprijin pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița a continuat și în data de 7 martie 2018. Astfel,  în comuna Bazna 10 purcei au fost preluați de la un furnizor și livrați către un alt fermier dornic să se alăture Programului. 
Tot astăzi, au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșna și livrați către alt producător agricol din aceeași comună și încă 8 purcei din rasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrați către alt crescător din comuna Roșia, județul Sibiu.

În cursul zilei de miercuri, 8 martie 2018, va avea loc o altă livrare de 4 purcei în județul Hunedoara de la un furnizor din satul Galați, comuna Pui către un crescător din satul Vețel, comuna Vețel. 

Purceii pentru creştere şi îngrăşare sunt preluaţi de procesatori de la furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa si sunt transportați la crescătorii de porci grași, ocazie cu care se încheie contractul de livrare între procesator și crescătorul de porci. Ajutorul de minimis ce reprezintă 250 lei/cap este acordat furnizorului de purcei livrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare.

Transferul de purcei va continua și în alte județe, ținându-se cont de înscrierile în registru și de existența purceilor înțărcați, ajunși la greutatea de livrare.

Byadmin

PRIMII FERMIERI care VOR BENEFICIA de PURCEI MANGALIȚA și BAZNA GRATIS!

PRIMII PURCEI BAZNA ȘI MANGALIȚA LIVRAȚI SĂPTĂMÂNA ACEASTA! Primii fermieri români, înscriși în Programul de ajutor de minimis instituit pentru rasele de porci Bazna și Mangaliță, vor intra în posesia primilor purcei săptămâna aceasta, anunță ministrul agriculturii, Petre Daea. Programul de ajutor de minimis are un buget alocat de 4 milioane de euro și, până acum, sunt înscriși 5.000 de fermieri.

Acest program se va realiza în totalitate. Dar nu putem să dăm purcei anul acesta la toată lumea. Scroafele nu fată la Ministerul Agriculturii, nu avem la Ministerul Agriculturii undeva vreun coteț, în care avem introdus femelă Bazna cu mascul Bazna și ei fac reproducție. Nu! Ele sunt în țară și bine că o parte din fermierii români, din oamenii cu suflet de român au păstrat aceste rase și unii dintre ei le-au și multiplicat. De pildă, la Buzău, am găsit 300 de exemplare de Mangaliță, la o fermă extraordinar de bine pusă la punct, înscrise în COP (control oficial al performanțelor n.r.).

În perioada aceasta, în săptămâna care urmează vom da drumul la primii purcei. Vă spun și de unde se iau și unde se duc. Se iau de la Viloi MIhai și se duc la 40 de km la Ștefu Daniel. Pleacă din Roșia Sibiu la Avrig, sat Bradu. Pleacă din comuna Moșna și se duc 10 efective se duc tot la Moșna. Pleacă de la Roșia și se duc la Enciu Ioan. O să vedeți … În județul Sibiu. Oamenii știu și mă duc la fața locului. Primii purcei o să mă duc la fața locului să vedem unde, ce și cum, ca să se respecte în totalitate și condițiile sanitar-veterinare și modul în care se întocmesc documentele respective și contractul pe care trebuie să-l încheie procesatorul, pentru că procesatorul îi duce și încheie contract cu crescătorul în așa fel încât omul să fie sigur că acel porc îl îngrașă pentru cineva și că, în urma livrării va primi banii cuveniți. În luna aprilie vom livra 261 de purcei. În luna mai 606 de purcei, în luna iunie 785 de purcei, a declarat ministrul agriculturii, Petre Daea, duminică, 4 martie 2018, la Viața Satului, TVR 1.

Potrivit acestui program de sprijin, crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița, care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare, vor primi cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minim 2 și maxim 10, pentru creștere, îngrășare și livrare către un procesator cu care au încheiat contract în acest sens.

Purceii pentru creștere și îngrășare sunt preluați de procesatori de la furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, în baza unui contract de livrare și transportați crescătorilor de porci.